Ανακοίνωση για Ιωάννη Μήλη

Tο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου, Ιωάννη Μήλη, ο οποίος απεβίωσε την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.
 
Ο καθηγητής Ιωάννης Μήλης γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1960 στο Παρθένι Αρκαδίας. Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και στην συνέχεια εκπόνησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΟΠΑ. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού διπλώματος και της στρατιωτικής θητείας του, ο Ι.Μήλης διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής (1991-1997), αρχικά στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΟΠΑ και στη συνέχεια στο  Laboratoire de Recherche en Informatique (L.R.I) του Université de Paris-Sud XI (Orsay) στη Γαλλία, στο Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) στη Sophia Antipolis της Γαλλίας, και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, έχοντας λάβει υποτροφία Marie Curie από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα Προγράμματα Human Capital and Mobility (H.C.M.) και Training and Mobility of Researchers (T.M.R.).
 
Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας πραγματοποίησε πολυάριθμες επισκέψεις για ερευνητικές συνεργασίες στη Γαλλία, όπως στο Laboratoire d' Informatique (LiX) της Ecole Polytechnique et CNRS, Paris, στο Laboratoire d'Analyse et Modélisation de Systèmes pour l' Aide à la DEcision (LAMSADE) του Université Paris-Dauphine et CNRS, στο Laboratoire IBISC του Université d'Evry Val d'Essonne, και στο Laboratoire LIP6 του Université Pierre et Marie Curie (Paris 6).
 
Η προσφορά του Ι.Μήλη στο διδακτικό έργο του Τμήματος Πληροφορικής ήταν πολύ πλούσια και σημαντική, δεδομένου ότι δίδαξε πολλά βασικά μαθήματα αλλά και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού τους, όπως: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Δομές Δεδομένων, Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Αλγόριθμοι, Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων, Introduction to Computer Science για το πρόγραμμα Erasmus-Socrates κ.α. Μεγάλη ήταν και η διδακτική συνεισφορά του στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Υπολογιστών» του Τμήματος Πληροφορικής του Ο.Π.Α. όπου εδίδαξε τα μαθήματα Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων, Κατανεμημένα Συστήματα, Ειδικά Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών, και Αυτόματα και Πολυπλοκότητα. Πολύ σημαντική ήταν και η ευρύτερη προσφορά του στο Τμήμα Πληροφορικής ως μέλος και ως συντονιστής επιτροπών όπως της Επιτροπής Διεθνών Ανταλλαγών (ERASMUS), της Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, της Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών, της Επιτροπής Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη των Υπολογιστών» (με σημαντική προσφορά στον καθορισμό του αρχικού προγράμματος σπουδών και γενικά στην έναρξη της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αυτού) κ.α.
 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Ι.Μήλη ανήκαν στον ευρύτερο χώρο της Θεωρητικής Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, κύριο αντικείμενο του επιστημονικού έργου και των δημοσιεύσεων του είναι ο σχεδιασμός αλγορίθμων και η ανάλυση πολυπλοκότητας προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης (combinatorial optimization) κυρίως για προβλήματα χρονοπρογραμματισμού (scheduling), ανάθεσης (assigment), και για προβλήματα θεωρίας γράφων, καθώς και οι εφαρμογές των ανωτέρω σε συστήματα και δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών κτλ. Ο Ι. Μήλης ασχολήθηκε με σημαντικά θεωρητικά προβλήματα των περιοχών αυτών, τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο ευρείας έρευνας πολλών άλλων ερευνητών. Τα πεδία εφαρμογών των θεωρητικών αποτελεσμάτων του Ι. Μήλη περιλαμβάνουν τη διαχείριση πόρων σε κατανεμημένα και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα επικοινωνιών, τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας κ.α. Η πρωτότυπη ερευνητική συνεισφορά του Ι.Μήλη ήταν σημαντική δεδομένου ότι τα αποτελέσματα του για ορισμένα κεντρικά στη Θεωρητική Πληροφορική προβλήματα είναι τα καλύτερα δυνατά, και οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν στις δημοσιεύσεις του, και ειδικότερα οι τεχνικές για την ανάπτυξη πολυωνυμικού χρόνου προσεγγιστικών σχημάτων, χρησιμοποιήθηκαν ήδη από άλλους ερευνητές για την επίλυση άλλων δυσεπίλυτων προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού και συνδυαστικής βελτιστοποίησης.
 
Ο Ι.Μήλης ήταν εξαιρετικά δραστήριος σε διεθνείς συνεργασίες και είχε πολλές φορές προσκληθεί για ομιλίες σε διεθνή συνέδρια, και σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Μεταξύ των πρωτοβουλιών του ήταν η συνδιοργάνωση του Athens Colloquium on Algorithms and Complexity (A.C.A.C.), συνεδρίου, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί το ετήσιο συνέδριο την Ελλήνων ερευνητών Θεωρητικής Πληροφορικής από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, εντός του Τμήματος Πληροφορικής, συνέβαλε στη δημιουργία της ερευνητικής ομάδος Θεωρίας Επιστήμης Υπολογιστών (Theory group) και σε συνεργασία με καθηγητές του Τμήματος διοργάνωνε το επιτυχημένο εβδομαδιαίο σεμινάριο “Theory Tea”.
 
Ο Ιωάννης Μήλης είχε ιδιαίτερη αγάπη για το Πανεπιστήμιο και για τους φοιτητές, με τους οποίους συνεργαζόταν στα πλαίσια των μαθημάτων και της έρευνας του, έχοντας επιβλέψει διδακτορικές διατριβές και πολυάριθμες διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Εκτός από την αγάπη του για την επιστήμη, διακρινόταν για τον ήπιο και συγκροτημένο χαρακτήρα του, για την απλότητά του και για το ήθος του.
 
Ο Ι.Μήλης είχε πολλά να προσφέρει ακόμη και αποτελεί πολύ σημαντική απώλεια για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
Οι συνάδελφοι του και οι φοιτητές του θα τον θυμούνται για πάντα.
 
Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
 

 
 
 

ID: 
287