Ανακοινώσεις

Συγκλήτου

29-09-2017 id:: 408

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έως 30/11/17, τροποποιείται ως ακολούθως.

08-06-2017 id:: 278

Ψήφισμα της Συγκλήτου με θέμα το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο "Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και άλλες διατάξεις"

04-11-2016 id:: 2878

Η σύνθεση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ορίζεται ως ακολούθως.

06-10-2016 id:: 2840

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 29ης/9/2016 συζήτησε το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικές Σπουδές» και ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα.

04-10-2016 id:: 2834

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικές Σπουδές» ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω.

26-09-2016 id:: 2822

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ορίζεται ως ακολούθως.

08-02-2016 id:: 2571

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ορίζεται ως ακολούθως.

22-06-2015 id:: 2392

Το κείμενο που ακολουθεί προσδιορίζει τη χρήση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης του ΟΠΑ (αίθουσα Α41), καθώς και την διαδικασία διάθεσης της αίθουσας.